Zeefwerken in Kalmthout.Nieuwe mobiele tweedek zeefmachine met geïntegreerde rupsaandrijving.
Lengte van de machine: 12,78m. Gewicht van de machine: 23 ton.
Wij kunnen afzeven met zeven van 80 – 60 – 20 – 10 mm.


Schudbak om zand en stenen te scheiden met een laadschop.


Breekmachine om puin en beton te breken. Alles in overeenstemming met
de geldende milieureglementering onder toezicht van Copro (met certificaat)
.


Foto links: Loods voor het sorteren van afval. Van hieruit vertrekt alles in gescheiden fractie's naar verwerkingsbedrijven of stortplaats.
Foto rechts: Weegbrug tot 60 ton. Onmisbaar voor ons bedrijf in verband met de afvalregisters en registratie van produkten
die binnen en buiten gaan (verplicht bij een recyclagebedrijf).