Aanleg van oeverversteviging met gemetselde kasseien aan de turfvaart in Horendonk (in opdracht van Provinciebestuur van Antwerpen).Aanleg van een retentiebekken in verkaveling Vogelzang te Kalmthout.Werf Kaartsebeek: opbreken van oude beschoeiing en verstevigen van oevers met schanskorven aan één kant
en aan de andere kant afschuinen van taluds om een betere doorstroming te krijgen.
Graafwerken met kraan met kantelbak die 2 x 45° kan kantelen.
Opdrachtgever: Studiebureel Palmers Stokmans in samenwerking met Provinciebestuur Antwerpen..


Het ruimen van de grachten in natuurreservaat De Maatjes te Nieuwmoer, met afvoer van maaisel met rupsdumper.
Zicht vanop uitkijktoren De Klot.


Nieuwe terugslagklep geplaatst op een uitmonding van een gracht in de schelde.
Deze klep dient om te voorkomen dat bij hoog tij het water niet via de gracht in de achterliggende tuinen kan komen.


Maaien en afvoeren van gras in kwetsbaar gebied.
Afvoer met rupsdumper om de bodem niet te verdichten. Bodemdruk geladen 0.34 kgf/cm²


Betuining aan de roosendaalse vaart (sas).
Inheien van palen, plaatsen van matten van 50 cm hoog en aanvullen van grond
.


Plaatsen van schanskorven in Wuustwezel (langs de Bredabaan).


Plaatsen van schanskorven aan De Greef te Kalmthout.


Maaien van bermen in opdracht van de gemeente Essen.


Nieuwe tractor met Herder maaier.
Zal gebruikt worden voor het maaien van begroeing zowel boven als onder water aan sloten en waterlopen.
Maaikorf van 4,30 meter en de arm heeft een werkbereik van 8 meter buiten de tractor.


Aanleg van een voetgangersbrug in Brecht.


Foto links: Oeverversteviging met palen en hardhouten planken.
Foto rechts: Oeverversteviging met palen en wilgenhout.
In plaats van dode wilgentenen kunnen ook verse wilgentenen gebruikt worden die dan weer opschieten.


Baggeren van slib uit waterlopen, grachten en vijvers en het afvoeren van het slib naar erkende stortplaatsen.
Foto links: ruimen van de grachten aan De Oude Pastorij te Essen.

Foto rechts: ruimen van de Roosendaalsevaart te Essen-Horendonk.


Inkloppen van palen voor beschoeiïng van gracht.